top of page

De SVK's bestaan 20 jaar!

In 2018 vierden de SVK’s de 20ste verjaardag van hun erkenning door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het wettelijk kader van de SVK’s werd geboren in 1998. Twintig jaar later zijn de SVK’s uitgegroeid tot essentiële spelers van de huurmarkt. 

In de 19 Brusselse gemeenten zijn de SVK’s erin geslaagd om sterke relaties met eigenaars en huurders op te bouwen. Meer nog, een steeds groter aantal eigenaars en huurders komt bij SVK’s aankloppen: vandaag worden er niet minder dan 7400 woningen beheerd! 

7.800
woningen
15.900
huurders
19
gemeenten
Ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de sector organiseerde de FEDSVK van 23 april tot 13 mei 2018 een promotiecampagne. 

Bezichtiging van een “symbolische en tijdelijke” kijkwoning beheerd door een SVK: 

 

De FEDSVK instaleerde op het Rogierplein en in het Terkamerenbos een “SVK-kijkwoning” die op symbolische wijze model staat voor een van de 7800 woningen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheerd worden door de SVK’s.

Foto's : FEDSVK

Enkele belangrijke data
1998

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkent de Sociale Verhuurkantoren.

De ordonnantie tot oprichting van de Sociale Verhuurkantoren wordt in februari 1998 aangenomen, net zoals haar uitvoeringsbesluit van november 1998. Op dat moment zijn er 9 SVK’s (een aantal hiervan zijn reeds actief sinds de jaren ’80) en ze beheren minder dan 500 woningen. 

2002

Eerste grote hervorming van het wettelijk kader van de SVK’s. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest versterkt de subsidiëringswijze en voert een duidelijke reglementering in voor de omkadering van de verhuur. 

2003

De Brusselse Huisvestingscode wordt aangenomen. 

De Brusselse Huisvestingscode is een van de ingevoerde instrumenten om de kwaliteit te reglementeren van woningen die in het Brusselse Gewest te huur worden gezet. Een volledig hoofdstuk van de Code is gewijd aan de SVK’s (dit vervangt de ordonnantie van 1998). 

2004

De SVK’s creëren hun federatie, de FEDSVK.

Vanaf het begin van de jaren 2000 nemen de SVK’s het initiatief om regelmatig samen te komen met de bedoeling al hun informatie en hun ervaringen met elkaar  te delen. Eerst richten ze een feitelijke vereniging op, de “Vereniging van SVK’s in het Brusselse Gewest”. In 2004 wordt deze vereniging een echte vzw: de Federatie van de Sociale Verhuurkantoren van het Brusselse  Gewest. De FEDSVK zal eerst met vrijwillige inzet van de SVK’s functioneren, maar vanaf 2010 krijgt ze van het gewest een subsidie om voor haar werking te zorgen.

De opdrachten van de FEDSVK omvatten het vertegenwoordigen van de SVK’s, het verdedigen van hun belangen, het zorgen voor uitwisselingen tussen SVK’s en het promoten van de sector.

2005

De SVK’s overschrijden de kaap van de 1000 woningen.

2008

Tweede grote hervorming van het wettelijk kader van de SVK’s. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest versterkt de subsidiëringswijze voor SVK’s nog meer en het herziet de reglementering die de door de SVK’s toegepaste huurprijzen omkadert, meer bepaald betreffende grotere woningen.  

2009

De SVK’s overschrijden de kaap van de 2000 woningen.

2013

De Huisvestingscode wordt herzien. 

Het hoofdstuk over de SVK’s wordt geactualiseerd en gewijzigd.  

 

De SVK’s overschrijden de kaap van de 3000 woningen.

2015

De SVK’s overschrijden de kaap van de 4000 woningen.

2016

Derde grote hervorming van het wettelijk kader van de SVK’s.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt de subsidiëring van de SVK’s vlotter en het bevordert zodoende de groei van de sector. Het moedigt de SVK’s aan om hun woningenaanbod te diversifiëren en het creëert een SVK voor studenten (op dit moment is de lancering hiervan bezig). 

2018 tot heden

De SVK’s vieren de 20ste verjaardag van hun erkenning door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze zijn nu met 23 en ze beheren meer dan 5.500 woningen (30/09/2018) en 7.800 woningen (einde 2022).

Met een groei van 250-300 bijkomende woningen per jaar zijn de SVK’s vast van plan om in de komende jaren hun ontwikkeling verder te zetten. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevestigt zijn steun aan de sector door een nieuwe stimulans voor eigenaars te creëren: elke woning die door een SVK te huur wordt gezet, wordt voortaan vrijgesteld van de onroerende voorheffing. 

bottom of page