top of page
Rénovation_maison

Hulp bij renovatie 

Verkeert uw woning niet onmiddellijk in een verhuurbare staat en vereist ze renovatiewerken? De SVK's kunnen u heel wat ondersteuning bieden bij het realiseren van uw projecten.

Renolution-premies:

Sinds 1 januari 2022 zijn de RENOLUTION-premies de nieuwe naam van de fusie van de Energiepremie, de Premie voor de renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels. Er zijn in totaal 41 RENOLUTION-premies voor zowel renovatie- als energiebesparingswerkzaamheden. 

 

 

Om er als eigenaar van te genieten moet u met het SVK een huurovereenkomst of een beheersovereenkomst hebben afgesloten voor een duur van minstens 9 jaar na de werken. Het bedrag van de tegemoetkoming varieert in functie van het type werken dat men overweegt te doen, ongeacht uw inkomsten.

Meer informatie: website Renolution van het Gewest.

Advies en toezicht op de werken:

Bepaalde SVK’s kunnen u, op uw vraag, advies geven en instaan voor het toezicht op uw renovatiewerken. De meeste SVK kunnen u helpen bij het realiseren van ‘kleine’ werkjes. Andere SVK’s hebben ook met het opvolgen van grotere werken heel wat ervaring. 

Het SVK helpt u bij renovatie van uw woning (advies, begeleiding, toegang tot de regionale premies…), maar de kosten van de werken blijven altijd ten laste van de eigenaar.

Een SVK contacteren

Meer informatie over de premies

Frequently asked questions (FAQ)

bottom of page