top of page
keys-banner

Diensten en garanties 

Door het beheer van uw huis of appartement toe te vertrouwen aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK), kunt u risicoloos en zorgeloos verhuren. De SVK's bieden toegang tot tal van diensten en garanties.

De huur elke maand gegarandeerd:

De huur wordt altijd gestort aan de eigenaar, ook al betaalt de huurder niet en ook al is de woning onbewoond. Bovendien garandeert het SVK de betaling van de huurlasten.

Een zorgeloos verhuurbeheer:

Deze dienst is ideaal voor eigenaars die geen tijd hebben om in te staan voor de verhuur van hun goed of die buiten Brussel of in het buitenland wonen. Het SVK staat in voor :

  • de keuze van de huurder, het afsluiten van de huurovereenkomst en de opmaak van een plaatsbeschrijving ;

  • het innen van de huur en de jaarlijkse afrekening van de kosten ;

  • het verzekeren van de woning tegen brandrisico ;

  • het toezicht op kleine herstellings- en onderhoudswerken ten laste van de huurder of de eigenaar (bijv.: kleine herstellingswerken aan de woning, onderhoud van apparaten zoals de verwarmingsketel, de lift, de waterverwarmer, de boiler…) ;

  • de opvolging en de begeleiding van de huurder, voor zover dit zou nodig zijn.

Onderhoud van uw woning:

De woning moet worden onderhouden ‘als een goede huisvader’. Het SVK staat tijdens de looptijd van het contract en op het einde van het contract in voor de huurschade. De eigenaar is er dus zeker van dat hij zijn goed in een goede staat terugkrijgt. De normale slijtage en de verhouding vallen ten laste van de eigenaar.

Hulp bij renovatie:

In geval van omvangrijke renovatiewerken biedt het SVK toegang tot de renovatiepremies voor woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het SVK kan de eigenaar eventueel ook advies geven en hem begeleiden bij zijn renovatieprojecten. Meer informatie.

Fiscale voordelen:
  • Door het beheer van zijn goed toe te vertrouwen aan een SVK, geniet de eigenaar van een vrijstelling van de onroerende voorheffing.

  • Er is een verlaagd BTW-tarief van 12% voor eigenaars die een nieuwe woning bouwen (of een recente woning renoveren) en dan verhuren aan een SVK. Het contract met het SVK moet worden gesloten voor minstens 15 jaar.  Meer informatie.

Een SVK contacteren

Te huur zetten met een SVK

Nieuwsbrief van de SVK's

bottom of page