top of page
Locataires conditions

Woningaanvraag

en voorwaarden 

Hoe kunt u zich in een SVK inschrijven?

De Sociale Verhuurkantoren (SVK) zetten woningen te huur die meestal eigendom zijn van private eigenaars. Ze onderhandelen met deze eigenaars om betaalbare huurprijzen te bekomen, met de bedoeling degelijke woningen ter beschikking te stellen van mensen met een bescheiden inkomen. 

Toegangsvoorwaarden: 

Om een woningaanvraag bij een SVK in te dienen, moet de kandidaat-huurder beantwoorden aan dezelfde voorwaarden als voor de sociale huisvesting (behalve bij bijzondere vrijstelling):

  1. Het gezin mag geen inkomen hebben dat hoger is dan het voor de sociale huisvesting maximaal vastgelegde inkomen per gezin (behalve een uitzonderlijke afwijking) Op de website van de BGHM vindt u de geldende inkomstendrempels: klik hier

  2. Geen enkel gezinslid mag volle eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker van een onroerend goed zijn dat bestemd is voor huisvesting of beroepsdoeleinden, in België of in het buitenland. 

Hoe kunt u zich in een SVK inschrijven?

De kandidaat-huurder moet rechtstreeks contact nemen met een Sociaal verhuurkantoor

Elk SVK werkt onafhankelijk en om die reden heeft het zijn eigen procedures voor inschrijvingen en voor het toekennen van woningen. Er bestaat geen gecentraliseerde procedure, noch een gemeenschappelijk inschrijvingsformulier voor alle SVK’s.

Alle SVK’s mogen in de 19 gemeenten woningen beheren. Als u in het bijzonder in een bepaalde gemeente of wijk wenst te wonen, dan moet u dit aan het SVK melden op het moment dat u zich inschrijft.  

Logement AIS 1.jpeg

Een SVK contacteren

(inschrijvingen)

Inschrijvings-modaliteiten

Frequently asked questions (FAQ)

bottom of page