top of page
Vue de Bruxelles - qui AIS

Wat is een SVK? 

Alles weten over de SVK's, hun missie, hun werking, hun doelgroepen.

De Sociale Verhuurkantoren (SVK) zijn door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend en zijn gesubsidieerde vzw’s. Hun opdracht bestaat erin om een deel van de Brusselse huurmarkt te socialiseren. Ze beheren het verhuur van woningen die hoofdzakelijk toebehoren aan private eigenaars en ze zetten deze te huur aan een huurprijs die aanvaardbaar is voor gezinnen met een bescheiden inkomen. 

Verhuren zonder zorgen… met een sociale dimensie 

Het Sociaal Verhuurkantoor neemt het volledige verhuurbeheer op zich en het zorgt voor een risicoloze relatie tussen de eigenaar en de huurder. In ruil voor een huurprijs die lager is dan de marktprijs, kan de eigenaar rekenen op een zorgeloos verhuurbeheer en kan hij genieten van tal van diensten en garanties (gegarandeerde betaling van de huur, verhuurbeheer zonder zorgen, onderhoud van het goed, hulp bij renovatie, vrijstelling van de onroerende voorheffing…). Van zijn kant kan de huurder genieten van een kwaliteitsvolle woning aan een redelijke huurprijs. 

Tegenwoordig staan de SVK’s in voor het verhuurbeheer van meer dan 7800 woningen, verspreid over het hele Brusselse Gewest. Deze sector is sinds 1998 erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar sommige SVK’s bestaan al meer dan 30 jaar. 

Wie zijn de eigenaars die een goed aan de SVK’s toevertrouwen?

Steeds meer eigenaars geven hun woning(en) in handen van een SVK: particulieren, verenigingen, handelsmaatschappijen, enz. Meestal hebben ze hiervoor meerdere redenen die onderling met elkaar gecombineerd zijn. Sommige eigenaars zoeken naar gemoedsrust bij het verhuren, soms naar aanleiding van slechte ervaringen. Anderen hebben simpelweg geen tijd of zin om zich met het dagelijks beheer van hun onroerend goed bezig te houden. Dat is bijvoorbeeld het geval met mensen die buiten Brussel of in het buitenland wonen, personen die een onroerend goed hebben geërfd, enz.

Meestal hebben de eigenaars veel aandacht voor de sociale opdracht van de SVK’s: deze opdracht vormt een belangrijk, om niet te zeggen essentieel aspect van de reden waarom ze naar een SVK stappen.

Bovendien trekt de sector steeds meer eigenaars aan die in vastgoed willen investeren om nuttig en veilig te kunnen beleggen. Er zijn er zelfs die zich tot een SVK wenden in het kader van een aankoop: ze willen dan advies vragen vooraleer ze een onroerend goed kopen dat ze vervolgens aan het SVK willen toevertrouwen.

Wie zijn de huurders van de SVK’s?

De woningen worden verhuurd aan personen met een bescheiden inkomen. Ze worden tijdens de gehele duur van hun huurovereenkomst begeleid: regelmatige huisbezoeken van het SVK, zo nodig sociale begeleiding, technische ondersteuning, opvoeding inzake wonen, opvolging van verbruiken…De overgrote meerderheid van de woningen wordt in het kader van hoofdhuurovereenkomsten te huur gezet, maar de SVK’s kunnen ook andere specifieke projecten ontwikkelen om aan bepaalde vragen te beantwoorden: transitwoningen, collectieve woningen, kangoeroewoningen, aan een handicap aangepaste woningen… 

Een SVK contacteren

Meer video's over de SVK's bekijken

Nieuwsbrief van de SVK’s 

bottom of page