top of page
Membres

Wie is de FEDSVK? 

De FEDSVK is de federatie van de Sociale Verhuurkantoren van het Brusselse gewest.

Foto van FEDSVK en SVK-coödinatoren

De FEDSVK is een vzw die de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende Sociale Verhuurkantoren (SVK) coördineert. Deze federatie staat ten dienste van haar SVK-leden: ze vertegenwoordigt hen, ze verdedigt hun belangen en ze organiseert de promotie van de sector. De FEDSVK heeft geen enkele autoriteit over de SVK’s; ze verenigt de sector. 

Enkele belangrijke cijfers over de SVK’s:

De FEDSVK verzamelt allerlei gegevens over de sector van de SVK’s (cijfers 2022)

Brussel 31 12 2022
Type-woningen
SVK-woningen tot 2022
Eigenaars
Enkele voorbeelden van acties van de FEDSVK ten gunste van de SVK’s: 
  • Het vertegenwoordigen van de SVK’s en het verdedigen van hun belangen: De FEDSVK neemt een standpunt in namens haar leden en ze speelt de rol van woordvoerder van de SVK’s ten aanzien van verschillende spelers, instanties en overheidsniveaus. De SVK’s worden onder andere vertegenwoordigd in de Adviesraad voor Huisvesting die adviezen geeft over alle nieuwe wetten inzake huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  • Het creëren van plaatsen voor gedachtewisselingen tussen SVK’s: De FEDSVK organiseert regelmatig vergaderingen tussen SVK’s: maandelijkse algemene vergaderingen, werkgroepen, opleidingen, uitwisselingen van goede praktijken…

  • Het maken van een onthaalmap bestemd voor huurders van SVK’s: de FEDSVK stelt aan huurders van SVK’s een onthaalmap ter beschikking die allerlei informatie en praktische tips bevat om een goede bewoning van de woningen te bevorderen. Meer inlichtingen: u kunt de map hier downloaden.

  • Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke computertool voor alle SVK’s: Momenteel ontwikkelt de FEDSVK een heel compleet computerprogramma voor verhuurbeheer, dat bedoeld is om de SVK’s bij te staan in hun interne organisatie en om hen een krachtige computertool te geven die hen helpt bij het beheren van hun verhuurpark (beheer van de verhuringen, opvolging van de betalingen, opvolging van technische incidenten…). 

De FEDSVK contacteren

FEDAIS vzw
Louizalaan 200
1050 Brussel
Tel. : 02 412 72 44
contact@fedais.be 

i De FEDSVK heeft geen permanentie. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen per telefoon, per post of via e-mail.

Een SVK contacteren

als eigenaar

Een SVK contacteren als kandidaat-huurder

bottom of page